Tough look dont hurt.

Too tired to go on. Too in love to let go.

mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
khi thanh âm cũng bất lực như lời.

hồng thanh quang (via lucilucius)

Thành phố bạn đang sống, con người bạn đang yêu, người khác nhìn qua có thể sẽ chẳng hiểu vì sao mà bạn lại yêu thành phố ấy, con người ấy đến thế. Đó đơn giản là vì người ta không gắn bó đủ lâu để thấy được những điều đẹp đẽ bên trong, mà nếu chỉ thoáng qua sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

(via lucilucius)

Càng trưởng thành càng cô đơn.
Càng khôn lớn càng bất an.

(via xjden10)

(Source: mua-thu-thang-muoi, via sickenoughtodie)

so-personal:

my blog will make you horny ;)

so-personal:

my blog will make you horny ;)

(Source: weheartit.com)

boliviarain:

Sẽ có một người đàn ông, hôm nay vì yêu em mà sẵn sàng thay đổi. Và cũng chính người đàn ông đó, ngày kia vì hết yêu em mà không ngừng đổi thay.

(Source: phan-an)

(Source: oversex, via ca-be-nho)

(Source: meridianae, via sickenoughtodie)